Тучи – מיכאיל לרמונטוב

ענני השמים, נוודים נצחיים!
ערבת Cote d', שרשרת פנינים
למהר לך, אם גם לי, גולי
עם צפון חמוד לכיוון דרום.

מי אתה נוהג: האם ההחלטה של ​​גורל?
קנאה היא הסוד? כעס אה לפתוח?
או פשע תלוי מעליך?
או חברי דיבה רעיל?

לא, ! O'er צחיחה ...
חוץ לך את התשוקה ואת הסבל של זרים;
לנצח קר, לנצח חינם,
אין לך מולדת, אין לך גירוש.

לדרג אותו:
( טרם התקבלו דירוגים )
לשתף עם חברים:
קורני צ'וקובסקי