לתרגם:

אח, גמלים עניים,
עובד ועובד!

כתפיים אותה בחזרה
סל כבד
ולרדוף bambukami,
דוחפים את אגרופיו:
– לך! לך! לך!

אז הנה זה בא, היא הולכת,
והיא גונחת ושאגות,
היא הולכת, מסוחרר,
ביום מעיד אבנים,
וגם אבנים על הכביש
גרד את רגליה,
זה, הוא
ובקרוב תיפול.

אח, נפש אומללה,
אף אחד זה לא ירחם –
אף אחד, אף אחד, אף אחד.
וכך לא נותר,
הוא נפל ולא קם,
אבל אנשים רעים הכו אותה,
גוער בו לקלל אותו:
Вставай, לקום, לקום!

רוב לקרוא פסוקי צ'וקובסקי:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה