לתרגם:

באשר למסלול שלנו
מגפי הליכה,
הליכה, plyasaly
ואבל לא יודע.

אבל הייתה דודתם,
מברשת נעליים.

היא עינתה אותם ולהענישם,
משחת נעלים משחת נעליים מרוח.

רוב לקרוא פסוקי צ'וקובסקי:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה