გარდაქმნა:

Английская песенка

Наши-то портные
Храбрые какие:
Не боимся мы зверей,
Ни волков, ни медведей!”
А как вышли за калитку
Да увидели улитку —
Испугалися,
Разбежалися!

Вот они какие,
Храбрые портные!

ყველაზე წაკითხული ლექსები Chukovsky:


ყველა პოეზია (შინაარსი ალფავიტის)

დატოვეთ პასუხი