გარდაქმნა:

Помнишь, Murochka, на даче
В нашей лужице горячей
Головастики плясали,
Головастики плескались,
Головастики ныряли,
Баловались, кувыркались.
А старая жаба,
Как баба,
Сидела на кочке,
Вязала чулочки
И басом сказала:
— Спать!
— Ах, бабушка, милая бабушка,
Позволь нам ещё поиграть.

ყველაზე წაკითხული ლექსები Chukovsky:


ყველა პოეზია (შინაარსი ალფავიტის)

დატოვეთ პასუხი