לתרגם:

Были бы у ёлочки
Ножки,
Побежала бы она
По дорожке.

Заплясала бы она
Вместе с нами,
Застучала бы она
Каблучками.

Закружились бы на ёлочке
Игрушки —
Разноцветные фонарики,
Хлопушки.

Завертелись бы на ёлочке
Флаги
Из пунцовой, из серебряной
Бумаги.

Засмеялись бы на ёлочке
Матрёшки
И захлопали б от радости
В ладошки.

Потому что у ворот
Постучался Новый год!
Новый, новый,
Молодой,
С золотою бородой!

רוב לקרוא פסוקי צ'וקובסקי:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה