გარდაქმნა:

Лягушонок под тиною
Заболел скарлатиною.
Прилетел к нему грач,
Говорит:
Я врач!
Полезай ко мне в рот,
Всё сейчас же пройдёт!”
Ам! И съел.

ყველაზე წაკითხული ლექსები Chukovsky:


ყველა პოეზია (შინაარსი ალფავიტის)

დატოვეთ პასუხი