иштөөлөрүнө:

Кыргызча ыр
(сугалак кантип жүрүүнү)

Robin Bobin Barabek
Мен кырк жедим,
Ал эми уй, бука,
Буйру касапчы,
Араба, жана узак,
Тал, жана kočergu,
Мен жыйынды жедим, Мен үйгө жедим,
Анан уста бекемдей,
Андан кийин ал мындай дейт::
“Мен ичим ооруп жатат!”

Көпчүлүк жатышмак аяттар:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп