לתרגם:

D.D.SH.
זה משהו אורות פלאיים,
וזה מול הקצוות נחתכים.
הוא האחד מדבר איתי,
כאשר אחרים מפחדים לבוא.
כאשר האחרון הסיט את מבטו,
היא היתה איתי בקבר אחד
והוא שר כמו הסערה הראשונה
או אם כל הפרחים החלו לדבר.

רוב לקרוא פסוקי צ'וקובסקי:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה