иштөөлөрүнө:

Долгим взглядом твоим истомленная,
Ал себилип үйрөнгөн.
Сиздин кабыргасынан жаратты,
Мен жакшы эмес, кантип сага?

Бул бир тууган болуп кубандырат
Мен байыркы тагдырын керээз,
Мен куу, ач көз болуп калды
Таттуусу, сенин кул.

Бирок таштады, момун.
эмчектеги жөнүндө, сүттөн ак,,
Катары кубанып сенин акылдуу
Heart - Менин мекенинен күн!

Көпчүлүк жатышмак аяттар:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп