иштөөлөрүнө:

ага, Эшик бек эмес, мен,
эмес, жарык шам кыл,
Билбейсин, кантип, усталая,
Мен барып караганга даай алган эмес.

кароо, эки тилкелери өчүп баратат
Күн батканда караңгы ийне учурда,
бир үн мас үнүн алуу,
сеникине окшош.

Ал эми билип, баары жоголду,
Бул жашоо - шайтан алгыр тозок!
Ох, Мен ишенем болду,
Силер эмне кайтып келген.

Көпчүлүк жатышмак аяттар:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп