לתרגם:

כמו חלום, משאיר ביום קיץ,
ובכל ערב הקיץ יכול רק לחלום עליו.
עצלות כפרים מרוחקים
השקרים לשרעפי.

אני נושם ומחשבות, וסובל.
ממערב בלאדי כך נפלא ...
ואני שעה זו, כמו חלום, לאהוב,
וזה כוח אינו שירים מפחדים.

אני בשעה הזו מולך
בנשמת אבק הצער.
ואני נורא עם שיר רעמים
תחת רעמי ענן זה.

רוב לקרוא פסוקי צ'וקובסקי:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה